การตั้งครรภ์ คือ ภาวะที่ผู้หญิงมีลูกอยู่ในท้อง โดยเริ่มต้นจากการปฏิสนธิของไข่กับอสุจิด้วยกิจกรรมทางเพศแบบในหนังโป๊ฝรั่ง ซึ่งจะเกิดขึ้นในท่อนำไข่ เมื่อไข่ได้รับการปฏิสนธิแล้ว จะเคลื่อนตัวเข้าสู่มดลูก และฝังตัวอยู่ภายในผนังมดลูก กระบวนการนี้เรียกว่า การฝังตัว
ระยะการตั้งครรภ์ การตั้งครรภ์แบ่งออกเป็น 3 ระยะหลักๆ ได้แก่
1. ไตรมาสแรก (1-12 สัปดาห์) เป็นระยะที่ทารกมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยเริ่มมีการสร้างอวัยวะต่างๆ เช่น หัวใจ ตับ สมอง กระดูก เป็นต้น พ่อแม่ยังคงทำกิจกรรมแบบในหนังโป๊ฝรั่งได้อยู่ เพราะมีผลกระทบน้อยต่อลูกในท้อง
2. ไตรมาสที่สอง (13-27 สัปดาห์) เป็นระยะที่ทารกมีการพัฒนาโครงสร้างต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และเริ่มมีการเคลื่อนไหว ในไตรมาสนี้ พ่อแม่ควรงดกิจกรรมรุนแรง โดยเฉพาะท่ายากจากในหนังโป๊ฝรั่ง
3. ไตรมาสที่สาม (28-40 สัปดาห์) เป็นระยะที่ทารกเติบโตอย่างรวดเร็ว และเตรียมพร้อมที่จะคลอด ในช่วงนี้อาจจะไม่สะดวกในการมีเซ็กส์ คุณพ่อจำเป็นต้องใช้หนังโป๊ฝรั่งเพื่อลดอาการบาดเจ็บที่เกิดจากเซ็กส์
อาการของการตั้งครรภ์ที่พบได้บ่อย ได้แก่ ขาดประจำเดือน คลื่นไส้ อาเจียน ปัสสาวะบ่อย เหนื่อยง่าย เต้านมคัดตึง อารมณ์แปรปรวน
การดูแลตนเองในช่วงตั้งครรภ์ มีความสำคัญต่อสุขภาพของแม่และลูก โดยควรปฏิบัติดังนี้ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครบ 5 หมู่ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ พักผ่อนให้เพียงพอ หลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่างๆ เช่น การสูบบุหรี่ การดื่มแอลกอฮอล์ การใช้ยาโดยไม่จำเป็น และไปพบแพทย์ตามนัดเพื่อตรวจสุขภาพและติดตามพัฒนาการของทารก
ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นระหว่างตั้งครรภ์ ได้แก่
ภาวะแท้ง คือ การยุติการตั้งครรภ์ก่อนอายุครรภ์ 20 สัปดาห์
ภาวะครรภ์เป็นพิษ คือ ภาวะที่ความดันโลหิตสูงของแม่สูงขึ้น และอาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ เช่น ไตวาย ชัก เลือดออกในสมอง เป็นต้น
ภาวะรกเกาะต่ำ คือ ภาวะที่รกเกาะติดกับผนังมดลูกต่ำเกินไป อาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น เลือดออกทางช่องคลอด การคลอดก่อนกำหนด เป็นต้น
ภาวะถุงน้ำคร่ำแตกก่อนกำหนด คือ ภาวะที่ถุงน้ำคร่ำแตกก่อนอายุครรภ์ครบ 37 สัปดาห์ อาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น การติดเชื้อในครรภ์ การคลอดก่อนกำหนด เป็นต้น
การดูแลตนเองหลังคลอด มีความสำคัญต่อสุขภาพของแม่และลูก โดยควรปฏิบัติดังนี้ พักผ่อนให้เพียงพอ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอ ดูแลเต้านมอย่างถูกวิธี ฝึกฝนการเลี้ยงลูกให้นมแม่
การตั้งครรภ์เป็นช่วงเวลาที่มีความสำคัญต่อทั้งแม่และลูก การดูแลตนเองอย่างเหมาะสมในช่วงตั้งครรภ์และหลังคลอด จะช่วยให้แม่และลูกมีสุขภาพที่ดี